Saltear al contenido principal

Amics del Liceu informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin obtenir-se a través de la seva pàgina web.

Amics del Liceu garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i altres regulacions legals internacionals europees vigents.

Per a més informació complementària sobre la protecció de dades personals, et convidem a consultar el web de la AEPD (Agencia Espanyola de Protecció de Dades).

L’ús d’aquest web implica l’acceptació de la política de privacitat.

Identitat del responsable del tractament de la informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: Amics del Liceu
Adreça postal: La Rambla, 88, 2n pis – 08002 Barcelona
Correu electrònic: info@amicsliceu.com

Recollida, finalitat i tractament de dades
Amics del Liceu té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web respecte a la recollida de dades personals que poden portar-se a terme, ja sigui a través de l’enviament de correus electrònics o del compliment dels formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Amics del Liceu serà considerada responsable de les dades obtingudes mitjançant els medis anteriorment descrits.

A més, Amics del Liceu informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades obtingudes contempla: l’atenció de les sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en el nostre newsletter amb la finalitat d’informar d’activitats de l’Associació i altres esdeveniments d’interès per l’usuari (promocions i comunicacions comercials).

 

Comunicació d’informació a tercers
Amics del Liceu informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, excepte que aquesta cessió sigui imprescindible per a la prestació d’un servei com l’enviament de productes.

 

Drets dels usuaris
La Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Els usuaris poden exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb allò previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús d’aquests drets, l’usuari s’ha de dirigir per comunicació escrita, aportant un document que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: La Rambla, 88, 2n pis – 08002 Barcelona.

També es podrà enviar la sol·licitud per correu electrònic a info@amicsliceu.com

Volver arriba

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para proporcionar una mejor navegación. Si continúa navegando entendemos que acepta las cookies y nuestra política de cookies ACEPTAR
Aviso de cookies