Saltear al contenido principal

NUEVO CURSO DE ESCENOGRAFÍA: «La materia de los sueños»

Curs presencial o virtual (a escollir)
3 sessions: dilluns 4, dimecres 6 i dijous 7 de març a les 19h a la Sala del Cor del Liceu
Preu Amics: 40€ (15€ una sessió sola)
Preu Abonats Liceu: 45€ (16€ una sessió sola)
Preu públic general: 50€ (18€ una sessió sola)
Preu Jove, menors de 35 anys: 30€ (socis d’Amics del Liceu) o 35€ (públic general)
*Preu virtual: 35€

En el món de les arts escèniques, és prou comú el fet de confondre el treball de l’escenògraf amb el de l’artista plàstic que ornamenta l’espai de representació amb la seva pròpia creació personal, alguns cops, una mica desvinculada de la dramatúrgia del text o de les premisses de l’autor. Normalment, les obres de pintors, escultors i altres professionals de les arts plàstiques es desenvolupen en la solitud del taller o de l’estudi, gaudint de la llibertat de decisió sobre els formats, els materials i els acabats. Però els escenògrafs han de fer un recorregut molt llarg i diversificat fins que els seus somnis esdevinguin matèria escènica.

D’aquests camins tractarà aquest breu curs de tres sessions durant el qual Ramon Ivars, escenògraf i professor d’escenografia, parlarà de la professió d’escenògraf, dels àmbits i estils d’espectacle on treballa i, finalment, del disseny per a l’abillament dels habitants de l’escenari: els personatges.

Ramon Ivars pertany a una generació en la qual es va consolidar la renovació escenogràfica iniciada durant els anys 60. Els escenògrafs que més el van influenciar van ser Fabià Puigserver i Iago Pericot, quan va començar a estudiar escenografia a l’Institut del Teatre l’any 1968. Ramon Ivars ha combinat sempre la seva extensa carrera en diferents àmbits (teatre, dansa, òpera, cinema, televisió…) com a director escènic, escenògraf i figurinista amb la carrera de professor d’escenografia a l’Institut del Teatre i professor invitat en diverses facultats de l’estranger.

SESSIONS:

Dilluns 4 de març a les 19h
Sessió 1 – La professió d’escenògraf

  • El llindar entre direcció d’escena i escenografia
  • Qüestions preliminars d’agafar el llapis.
  • El pas a pas d’un projecte: disseny, realització i escenificació
  • Cop d’ull a l’escenografia del segle XX

 

Dimecres 6 de març a les 19h
Sessió 2 – L’escenografia al servei dels diferents gèneres

 • Escenografia per a cinema i mitjans audiovisuals
 • Escenografia i espais escènics per a espectacles en viu (teatre,òpera, dansa, grans esdeveniments)

 

Dijous 7 de març a les 19h
Sessió 3 – El disseny de personatges, els habitants de l’escenografia

 • Gramàtica del vestit
 • Moda i vestuari d’espectacle
 • Indumentària i caracterització,  la pell del personatge
 • Vestuari per a diferents gèneres
 • El gran repte de Salome

 

*Les persones que s’apuntin al curs en format virtual rebran les tres sessions la setmana després de finalitzar el curs presencial.
Per inscriure’s en aquesta activitat, cal posar-se en contacte amb l’Associació: 93 317 73 78 – natalia@amicsliceu.com 

Curso presencial o virtual (a escoger)
3 sesiones: lunes 4, miércoles 6 y jueves 7 de marzo a las 19h en la Sala del Cor del Liceu
Precio Amigos: 40€ (15€ una sesión sola)
Precio Abonados Liceo: 45€ (16€ una sesión sola)
Precio público general: 50€ (18€ una sesión sola)
Precio Joven, menores de 35 años: 30€ (socios de Amics del Liceu) o 35€ (público general)
*Precio virtual: 35€

En el mundo de las artes escénicas, es bastante común el confundir el trabajo del escenógrafo con el del artista plástico que ornamenta el espacio de representación con su propia creación personal, algunas veces, algo desvinculada de la dramaturgia del texto o de las premisas del autor. Normalmente, las obras de pintores, escultores y otros profesionales de las artes plásticas se desarrollan en la soledad del taller o del estudio, disfrutando de la libertad de decisión sobre los formatos, materiales y acabados. Pero los escenógrafos deben realizar un recorrido muy largo y diversificado hasta que sus sueños se conviertan en materia escénica.

De estos caminos tratará este breve curso de tres sesiones durante el cual Ramon Ivars, escenógrafo y profesor de escenografía, hablará de la profesión de escenógrafo, de los ámbitos y estilos de espectáculo donde trabaja y, finalmente, del diseño para atuendo de los habitantes del escenario: los personajes.

Ramon Ivars pertenece a una generación en la que se consolidó la renovación escenográfica iniciada durante los años 60. Los escenógrafos que más le influenciaron fueron Fabià Puigserver y Iago Pericot, cuando empezó a estudiar escenografía en el Institut del Teatre el año 1968. Ramon Ivars ha combinado siempre su extensa carrera en diferentes ámbitos (teatro, danza, ópera, cine, televisión…) como director escénico, escenógrafo y figurinista con la carrera de profesor de escenografía en el Instituto del Teatro y profesor invitado en diversas facultades del extranjero.

SESIONES:


Lunes 4 de marzo a las 19h
Sesión 1 – La profesión de escenógrafo
· El umbral entre dirección de escena y escenografía
· Cuestiones preliminares de coger el lápiz.
· El paso a paso de un proyecto: diseño, realización y escenificación
· Repaso a la escenografía del siglo XX

Miércoles 6 de marzo a las 19h
Sesión 2 – La escenografía al servicio de los diferentes géneros
· Escenografía para cine y medios audiovisuales
· Escenografía y espacios escénicos para espectáculos en vivo (teatro, ópera, danza, grandes eventos)

Jueves 7 de marzo a las 19h
Sesión 3 – El diseño de personajes, los habitantes de la escenografía
· Gramática del traje
· Moda y vestuario de espectáculo
· Indumentaria y caracterización,  la piel del personaje
· Vestuario para distintos géneros
· El gran reto de Salome

*Las personas que se apunten al curso en formato virtual recibirán las tres sesiones la semana después de finalizar el curso presencial.
Para inscribirse en esta actividad, es necesario ponerse en contacto con la Asociación: 93 317 73 78 – natalia@amicsliceu.com

Volver arriba

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para proporcionar una mejor navegación. Si continúa navegando entendemos que acepta las cookies y nuestra política de cookies ACEPTAR
Aviso de cookies